tisdag, oktober 03, 2006

Paragraf-svenska

Som skollitteratur plöjer jag just nu Trond Sefastssons bok Offentlighetsprincipen i praktiken. Jag plöjde sjuttio sidor på planet imorse och förutom att det är en väldigt praktiskt och bra skriven bok är det delvis kansli- och juridiksvenska på hög nivå. Vissa paragrafer får jag läsa en så där 25 gånger innan man på riktigt förstår dess innebörd.

Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilken den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. Tryckfrihetsförordningen 2:7

Läs meningen en gång till.
Här står på ett ungefär att en handling inte är en allmän handling innan någon sorts beslut har fattats eller slutbehandling har skett. Var det solklart?

Språket blir emellanåt nästan poetiskt. Hör här:

Kan handling ej tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får lämnas ut röjes, skall den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. Tryckfrihetsförordningen 2:12

Jag älskar formuleringen "sådan del därav som icke får lämnas ut röjes". I klarspråk står att om en handling innehåller sekretsskyddade uppgifter, kan handlingen lämnas ut om de känsliga uppgifterna tas bort.

Lagtexterna har stötts och blötts i århundraden bokstavligen. Jag gissar att man försökt omformulera dem lika många gånger men någonstans kommit fram till att det är så här det förklaras för gemene man på.
Bloggtoppen.se Litteratur Bloggrank.se Blogglista.se Reggad på Commo.se

Litteratur Blogg Topplista Blogvertiser